Mag. scient. Torleiv Taarland, leder av kjemiavdelingen på Hermetikkfabrikkens laboratorium, sendte i 1946 inn ni medlemssøknader i tillegg til sin egen til NKS sitt hovedstyre og ba om å få opprette en lokalavdeling i Rogaland. Avdelingen ble dermed offisielt stiftet 14. juni 1946.

Vi har siden den gang jobbet for å fremme interesse for kjemi i vår region ved å arrangere foredrag, kollokvier, bedriftsbesøk osv.

Norsk Kjemisk Selskap Rogaland Avdeling er Brønnøysundregistrert med org. nr: 977572534